Pori Energian Paajanen:
​​​​​​​FORE-keskustelut johtivat väitöskirjatutkimukseen

Pori Energian toimitusjohtaja Petri Paajanen on kaivannut Poriin yritysmaailman ja tutkimus- ja opetusyhteisön yhteistä foorumia. FORE UCPorin myötä käynnistyi väitöskirjaprojekti, jossa Pori Energia on yksi tutkimustyön rahoittajista.

Katariina Yrjönkoski ja Tarmo Lipping Porin yliopistokeskuksesta tarttuivat haasteeseen ja kehittivät FORE UCPorin, kumppanuusohjelman, jossa yritysten tarpeet ja akateeminen maailma kohtaavat aiempaa paremmin, kiittää Paajanen.

Petri Paajanen

– FOREn myötä me ja muut energia-alan yritykset sekä yliopiston väki olemme päässeet yhdessä keskustelemaan ja käymään aktiivista vuoropuhelua kehittämisideoistamme sen sijaan, että jokainen kehittelisi ideoita omissa siiloissaan. Yhteistyö tutkijayhteisön kanssa on myös aiempaa laajempaa, kun mukana on edustajia yliopistokeskuksen kaikista yksiköistä – Tampereen ja Turun yliopistoista ja Turun kauppakorkeakoulusta.

"FOREssa käydyt keskustelut johtivat meidät pohtimaan, miten energiayhteisö-teemaa voisi tutkia perusteellisemmin, yritysten tarpeita palvellen."

Yksi energia-alaa juuri nyt puhuttavista isoista kysymyksistä on se, miten yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja yritysten muodostamat energiayhteisöt tulevat vaikuttamaan alaan.
– FOREssa käydyt keskustelut johtivat meidät pohtimaan, miten energiayhteisö-teemaa voisi tutkia perusteellisemmin, yritysten tarpeita palvellen. Avoimia kysymyksiä liittyy esimerkiksi energiayhtiöiden rooliin sekä yhteisöjen liiketoimintamalleihin, kertoo Paajanen.

Näistä lähtökohdista käynnistyi nelivuotinen väitöskirjaprojekti syksyllä 2022. Sitä rahoittavat Pori Energia, Satakunnan korkeakoulusäätiö sekä Tampereen yliopisto.
– Olisimme tietysti voineet palkata vain meille Pori Energiaan ihmisen tekemään tähän aiheeseen liittyvää kehitystyötä. Koko energiayhteisö-konsepti on kuitenkin vasta kehittymässä ja se on aiheena hyvin laaja. Väitöskirjahankkeen myötä saamme aiheesta syvempää tutkimustietoa niin, että huomioon otetaan myös meidän liiketoimintamme lähtökohdat.

Väitöskirjatutkijaksi palkattiin Marja Vilkko, joka on työskennellyt myös alan lupa- ja valvontaviranomaisena toimivassa Energiavirastossa.
– Hienoa, että löysimme tähän henkilön, jolla on sekä käytännön kokemusta energia-asioista että halua tehdä akateemista tutkimusta. Vilkon osaamista ja kokemusta täydentävät yliopiston tutkijayhteisön edustajat akateemisesta näkökulmasta ja meidän asiantuntijamme käytännön näkökulmasta. Tämä on meillekin oppimisprosessi!

"Se, että alueella toimivat yritykset ja yliopistot löytävät yhteisiä agendoja, on kaikkien etu."

– Mielestäni Satakunta tarvitsee nostetta. Se, että alueella toimivat yritykset ja yliopistot löytävät yhteisiä agendoja, on kaikkien etu. Meidän pitää hyödyntää niitä resursseja, joita meillä jo on. Rohkaisen muitakin aktiiviseen verkostoitumiseen ja ennakkoluulottomaan tekemiseen.