TEEMAT

1. Energiamurroksen uusia mahdollisuuksia teollisuustoimijoille ja energiayhtiöille


Ensimmäisen FORE UCPorin temaattisen Haastajafoorumin teema oli Energiajärjestelmän murros. Turun yliopiston professori Jari Kaivo-oja esitteli energiajärjestelmän laajaa tulevaisuuskuvaa sekä siihen liittyviä kysymyksiä ja liiketoimintamahdollisuuksia. Haastajafoorumi herätti kiinnostusta usean eri alan yrityksissä, energia-alasta teollisuuteen ja palveluihin. Osallistujia erityisesti kiinnostavia kysymyksiä olivat mm. energian kysyntäjousto ja energian hintariskien hallinta. Näihin liittyy keskeisinä työkaluina eri energiajärjestelmien välinen sektori-integraatio sekä datan integroituminen.

Haastajafoorumissa käynnistynyt keskustelu on edennyt usean syventävän Teknologiafoorumin kautta tutkimussuunnitelmavaiheeseen sekä hankekonsortion ja tutkimusrahoitushaun valmisteluun. SINET (Sektori-integroidut energiajärjestelmän joustot) -nimellä kulkeva valmistelutyö kytkee yhteen kaksi yliopistoa sekä joukon erilaisia, erisuuruisia yrityksiä. Hankkeen keskeisiä tutkimusteemoja ovat mm.:

 • Erilaisten teollisuusprosessien prosessilämmitystarpeiden tunnistaminen
 • Prosessilämmön sähköistämistapojen mallintaminen
 • Energiayhtiöiden uudet liiketoimintamallit
 • Teollisuusalueiden muodostamat energiayhteisöt
 • Data-analytiikan mahdollisuudet sektori-integroitujen ratkaisujen optimoinnissa
 • Ratkaisujen kokonaisvaltaiset elinkaarianalyysit ja kestävyys


Teemaan liittyy myös yksi yritysvetoinen väitöskirjatutkimus.

SINET-konsortio pyrkii osaltaan tukemaan energiamurroksen vauhdittumista luomalla ymmärrystä siitä, miten energia-alan toimijat voivat luoda uusia palveluita teollisuusasiakkaille ja energiayhteisöille, ja näin kehittää uusia liiketoimintamalleja. Teollisuustoimijoille uudet ratkaisut voivat tuoda etuja mm. tukemalla hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista. SINET-hankkeen tavoitteena on myös löytää ratkaisuja energiajärjestelmän kokonaisoptimointiin ja sitä kautta tuoda uusia välineitä energian hintavaihteluiden hallintaan.

Lisätietoa:
Professori Pertti Järventausta > pertti.jarventausta@tuni.fi
Professori Sami Repo > sami.repo@tuni.fi2. Tuotejohtamisen ja hybridituotteen modulaarisuuden kehittämisellä merkittävää kannattavuuden parantamispotentiaalia projektiliiketoimintaan

Syksyllä 2022 järjestettiin FORE UCPorin toinen Haastajafoorumi, jonka aiheena oli Projektiliiketoiminnan kannattavuusloikka. Aihe nousi sellaisia investointihyödykkeitä valmistavien yritysten keskuudesta, joiden toimittamat ratkaisut tyypillisesti sisältävät sekä moduloituja että asiakaskohtaisia osuuksia. Tällaisten yritysten liiketoimintaan liittyy hyvin korkea arvontuotto asiakkaalle, mutta vähäinen volyymi, jolloin kannattavuutta ei voida saavuttaa esimerkiksi hankinnan volyymihyödyillä. Silloin kannattavuutta voidaan parantaa tunnistamalla ratkaisulle sopiva modulointistrategia ja sitä tukevat toimintatavat myynnistä toimitukseen.

Aiheen ympärille syntyi HYSGrow-hankevalmistelukonsortio, jonka tavoitteena on käynnistää tutkimus mm. seuraavien kysymysten ympärille:

 • Miten hybridituotestrategialla voidaan saavuttaa kestävää liiketoiminnan kasvua?
 • Miten pystytään ymmärtämään ja ennustamaan tietyn uuden teknologian arvoa?
 • Miten laaditaan optimaalinen hybridituoterakenne?
 • Miten voidaan ymmärtää ja mallintaa monitoimijaisen verkoston yhteistä arvontuottoa?


Aiheeseen liittyen on jo käynnistynyt yhden satakuntalaisen yrityksen oma yhteistutkimushanke Tampereen yliopiston kanssa.

HysGROW-tutkimushankkeen tavoitteena on tukea suomalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä luomalla uutta ymmärrystä siitä, miten koko tuotesuunnittelun ja tuotejohtamisen kaarella voidaan kehittää kannattavuutta uniikilla tavalla. Tutkimuksen tulokset voivat parhaimmillaan auttaa kehittämään ratkaisuja, joissa optimaalinen asiakasarvo luodaan mielekkäällä ja kestävällä tavalla. Konsortion tavoitteena on synnyttää myös osaamisverkosto, jossa yrityksissä tehdyn työn tuotoksia ja saatuja oppeja jaetaan.

Lisätietoa: Tenure Track -professori Tero Juuti > tero.juuti@tuni.fi


3. Tekoälyn tulevaisuuspotentiaalin tarkastelua yritysten päätöksenteossa ja ohjelmistojen kehittämisessä

Ensimmäiset laajat tekoälysovellukset, kuten ChatGPT, ovat tulleet kuluvan vuoden aikana käyttäjäkunnan tietoisuuteen. Vielä ollaan kuitenkin aivan alkumatkalla sen ymmärtämisessä, miten näitä uudenlaisia kyvykkyyksiä voidaan hyödyntää liiketoiminnan päätöksenteossa ja ohjelmistojen kehittämisessä.

AISA-konsortio (AI-assisted Software Innovations) valmistelee tutkimushanketta, jossa tarkastellaan mm. sitä, miten yrityksen omasta datasta voidaan luoda kielimalleja, joiden avulla voidaan tukea päätöksentekoa toiminnan eri tasoilla, parantaa ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja vauhdittaa asiantuntijoiden kykyä omaksua uusia asioita. Tiivistetysti, AISA-hankkeessa pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

 • Parempaa kyvykkyyttä. Luoda kielimalleja yritysten omasta datasta: Tutkia, kuinka yritysten dataa voidaan hyödyntää kielimallien luomisessa, jotta voidaan tukea päätöksentekoa eri tasoilla, parantaa ohjelmistokehityksen tuottavuutta ja vauhdittaa asiantuntijoiden kykyä omaksua uusia asioita.
 • Kehittää ymmärrystä kielimallien opettamisesta: Tutkia avoimien kielimallien kouluttamisen mahdollisuuksia ja oppia, miten näitä malleja voidaan tehokkaasti opettaa.
 • Ratkaista datan omistajuuteen ja yksityisyyteen liittyviä kysymyksiä: Käsitellä erilaisia haasteita liittyen datan omistajuuteen ja yksityisyyteen, jotta voidaan varmistaa eettinen ja turvallinen tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa.

Tällaisen ymmärryksen saaminen vaatii avoimien kielimallien kouluttamisen mahdollisuuksien tutkimista, ymmärryksen saamista kielimallien opettamiseen sekä erilaisten datan omistajuuteen ja yksityisyyteen liittyvien kysymysten ratkaisemista. Konsortiovalmistelussa on mukana sekä satakuntalaisia ja pirkanmaalaisia yrityksiä että laajemmin suomenlaajuisesti. Mukana oleville yrityksille yhteistyö voi tarjota mahdollisuuden olla tekoälyn hyödyntämisen edelläkävijöiden joukossa, luotaamassa näiden uusien teknologioiden tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Lisätietoa: professori Pekka Abrahamsson > pekka.abrahamsson@tuni.fi


OLETKO KIINNOSTUNUT LIITTYMÄÄN FORE UCPORIN SÄHKÖPOSTILISTALLE?

Liity postituslistalle ja saat ensimmäisenä tietoa FORE UCPorin ajankohtaista kuulumisista ja tapahtumista. Uutiskirje lähetetään n. 2-3 krt/vuosi.

Voit myös ottaa yhteyttä projektijohtaja Katariina Yrjönkoskeen ja kysyä lisätietoja.
p. 040 359 4643 tai katariina.yrjonkoski(at)ucpori.fi

VUOROVAIKUTUS. TUTKITTU TIETO.
YHDESSÄ OPPIMINEN. FORE UCPORI.


​​​​​​​