Näkökulmia

FORE UCPori on Porin yliopistokeskuksen kumppanuusohjelma, jonka kautta rakennetaan yritysten ja tutkijoiden välistä, pitkäjänteistä ja tieteelliseen tutkimukseen tähtäävää yhteistyötä. FORE UCPorin kehittäminen aloitettiin syksyllä 2021.

Tavoitteena oli luoda yrityslähtöisen yhteistyökeskustelun mahdollistava foorumi, jossa tunnistetaan yhdessä paikallisen elinkeinoelämän tulevaisuuden kannalta keskeisiä teemoja ja fasilitoidaan niihin liittyvää konkreettista yhteistyötä – esimerkiksi tutkimushankkeita tai väitöskirjaprojekteja. Työ on saatu alkuun hyvin. Ohessa kesällä 2023 koottuja näkökulmia yhteistyöhön osallistuneilta tahoilta.


Petri Paajanen

Pori Energian toimitusjohtaja Petri Paajanen on kaivannut Poriin yritysmaailman ja tutkimus- ja opetusyhteisön yhteistä foorumia. FORE UCPorin myötä käynnistyi väitöskirjaprojekti, jossa Pori Energia on yksi tutkimustyön rahoittajista.

Lue lisää


Pertti Järventausta

Sähkövoimatekniikan professori Järventausta: FORE tuo toimijoita yhteen ja tuloksia syntyy

Tampereen yliopiston sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventaustan mielestä kumppanuusohjelma on saavuttanut tavoitteitaan hyvin. Yritysverkosto on vahvistunut, Business Finland -rahoitteinen hanke on edennyt valmisteluun ja yksi väitöskirjaprojekti on käynnistynyt.

Lue lisää

Tero Juuti

Apulaisprofessori Juuti: FORE vahvistaa jaettua ymmärrystä

Tampereen yliopistossa tuotejohtamisen ja hybridituotteen modulaarisen kehittämisen parissa työskentelevä apulaisprofessori Tero Juuti on päässyt todistamaan FORE UCPorin toiminnan konkreettisia vaikutuksia.
​​​​​​​

Lue lisää


Tutkimusyhteistyön mahdollisuudet lähemmäs satakuntalaisia yrityksiä

Yliopisto on oiva kumppani aktiivisesti tulevaisuutta rakentavalle yritykselle. Kyky hyödyntää tutkittua tietoa on menestyvän maakunnan merkki, ja tämän menestyksen rakentamisessa yliopiston monipuolisella osaamisella on keskeinen rooli. FORE UCPorin tavoitteena on toimia yrityslähtöisen yhteistyökeskustelun mahdollistavana foorumina, jossa tunnistetaan yhdessä paikallisen elinkeinoelämän tulevaisuuden kannalta keskeisiä teemoja ja fasilitoidaan niihin liittyvää konkreettista yhteistyötä – esimerkiksi tutkimushankkeita tai väitöskirjaprojekteja. Lue paikallisen elinkeinoelämän edustajien kokemuksia yhteistyöstä.

Lue lisää