Tutkimusyhteistyön mahdollisuudet lähemmäs satakuntalaisia yrityksiä

Yliopisto on oiva kumppani aktiivisesti tulevaisuutta rakentavalle yritykselle. Kyky hyödyntää tutkittua tietoa on menestyvän maakunnan merkki, ja tämän menestyksen rakentamisessa yliopiston monipuolisella osaamisella on keskeinen rooli. FORE UCPorin tavoitteena on toimia yrityslähtöisen yhteistyökeskustelun mahdollistavana foorumina, jossa tunnistetaan yhdessä paikallisen elinkeinoelämän tulevaisuuden kannalta keskeisiä teemoja ja fasilitoidaan niihin liittyvää konkreettista yhteistyötä – esimerkiksi tutkimushankkeita tai väitöskirjaprojekteja. Lue paikallisen elinkeinoelämän edustajien kokemuksia yhteistyöstä.

yliopisto on oiva kumppani aktiivisesti tulevaisuutta rakentavalle yritykselle

Pohjois-Satakunnan energiayhtiö Vatajankoski Oy on ollut mukana FORE UCPorissa sen käynnistymisestä asti. Yritys on mukana hankesuunnittelukonsortiossa, jossa on tarkoitus tuottaa uutta tietoa mm. sektori-integraatioon eli sähkö- ja lämpöjärjestelmien keskinäiseen joustopotentiaalin ohjaamiseen, hiekka-akun uusiin hyödyntämismahdollisuuksiin sekä energia-alan uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.

”FORE UCPori on ollut mainio foorumi pallotella asioita, joita ei koko alalla vielä täysin ymmärretä. Pidän hyvänä, että FORE UCPorissa satsataan riittävästi oikeiden, riittävän kiinnostavien kysymysten etsimiseen. Yritykset ovat halukkaita satsaamaan vain sellaisiin aiheisiin, jotka ovat niille riittävän kriittisiä”, toteaa Vatajankoski Oy:n toimitusjohtaja Pekka Passi.


KYKY HYÖDYNTÄÄ TUTKITTUA TIETOA ON MENESTYVÄN MAAKUNNAN MERKKI

LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula on uskonut aina vahvasti siihen, että vaikuttava yliopistollinen toiminta on alueen elinvoiman edellytys. FORE UCPorin myötä hänelle selkeytyi Porin yliopistokeskuksen kahden emoyliopiston tarjoamat laajat yhteistyömahdollisuudet myös tieteellisen tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä.

”Olin pitkään pohtinut, millä tavoin organisaatiomme parhaiten tukisi omaa aluettamme hyödyttävää yliopistollista toimintaa. FORE UCPorin kautta sain uudenlaista näkemystä yhteistyön mahdollisuuksiin, ja pystyn näin tuomaan paremmin keskusteluun omia ajatuksiani siitä, millainen tutkimus tai koulutus veisi aluetta eteenpäin", summaa Aakula.


Yliopiston monipuolinen osaaminen on yllättänyt

Satakunnan Osuuskaupan kiinteistöpäällikkö Mika Salo osallistui FORE UCPorin energia-aiheiseen Teknologiafoorumiin ensimmäistä kertaa kesällä 2022. Jo ensimmäisen kokoontumisen jälkeen Salo oli saanut kontakteja muista yrityksistä, joiden kanssa hän ryhtyi keskustelemaan Mikkolan alueeseen liittyvien uusien energiaratkaisujen kehittämisestä.

”Olen saanut näistä keskusteluista valtavasti uusia näkökulmia. Se laajuus, jolla yliopistoyhteistyötä on mahdollista tehdä, on yllättänyt minut. Keskusteluissa mukana olleet professorit ovat selvästi laajalti verkottuneita ja osallistuvat myös alan regulaation kehittämiseen, joten sain keskusteluissa aivan uutta tietoa ja ideoita”, kertaa Salo.

"Olen saanut näistä keskusteluista valtavasti uusia näkökulmia. Se laajuus, jolla yliopistoyhteistyötä on mahdollista tehdä, on yllättänyt minut."