Sähkövoimatekniikan professori Järventausta: FORE tuo toimijoita yhteen ja tuloksia syntyy

Tampereen yliopiston sähkövoimatekniikan professori Pertti Järventaustan mielestä kumppanuusohjelma on saavuttanut tavoitteitaan hyvin. Yritysverkosto on vahvistunut, Business Finland -rahoitteinen hanke on edennyt valmisteluun ja yksi väitöskirjaprojekti on käynnistynyt.

Järventausta sai yhteydenoton FORE UC Porin Katariina Yrjönkoskelta keväällä 2022. Tämä kertoi FOREn myötä muodostuneesta energia-alan yhteistyöverkostosta sekä alueen yrityksiä kiinnostavista teemoista, joita oli jo valittu tarkempaan tarkasteluun.

Tampereen yliopiston kampuksen tutkijoita pyydettiin mukaan työpajoihin ja projektisuunnitteluun.
– Ensimmäisessä työpajassa alustimme meillä käynnissä olevista tutkimusteemoista ja verkostoiduimme samalla satakuntalaisten yritysten kanssa. Sittemmin työpajoja on ollut useita. Niiden seurauksena yritysverkosto on vahvistunut ja yksi Business Finland -rahoitteinen hanke on edennyt valmisteluun. Muitakin tutkimusaihioita on syntynyt ja jo hahmottuneita kysymyspaketteja viedään eteenpäin kesän jälkeen, summaa Järventausta kesäkuussa 2023.

"FORE on onnistunut tuomaan eri toimijoita yhteen, luomaan yhteistä kuvaa ja synnyttämään sen pohjalta yhteistyötä."
​​​​​​​

Pertti Järventausta

Yksi merkittävä seuraus FORE-yhteistyöstä on myös Pori Energian, Satakunnan korkeakoulusäätiön ja Tampereen yliopiston rahoittama väitöskirjaprojekti.
– Tutkimuksen ytimessä on energiayhtiön palvelumalli energiayhteisöille, kertoo Järventausta.

Hän kokee, että FORE UCPori -kumppanuusohjelma on saavuttanut tavoitteitaan hyvin.
– FORE on onnistunut tuomaan eri toimijoita yhteen, luomaan yhteistä kuvaa ja synnyttämään sen pohjalta yhteistyötä. Olemme käyneet hyviä ja mielenkiintoisia keskusteluja ja kartoittaneet tutkimuskysymyksiä erityyppisten toimijoiden kesken.


Parhaimmillaan FOREn kaltainen toiminta vaikuttaa juuri näin – synnyttää ja vahvistaa vuorovaikutusta yliopiston ja yritysten välillä. Samalla se on alusta yritysten väliselle yhteistyölle.
​​​​​​​– Tällaisen verkoston kautta yritykset voivat löytää paremmin myös toisensa. Ne voivat sitten luoda erilaisia ryhmittymiä ja liittyä esimerkiksi osaksi valtakunnallisia tai EU-rahoitteisia hankkeita, pohtii Järventausta.

Järventausta korostaa vielä vetäjän roolia tällaisten alustojen ja yhteistyöverkostojen synnyttämisessä.
– Tarvitaan ihminen, joka saa vuorovaikutusta syntymään ja joka jaksaa sitä myös ylläpitää. Tässä Katariina Yrjönkoskella on ollut iso rooli. Ilman hänen aktiivisuuttaan tämänkaltainen toiminta hautautuu helposti muiden töiden alle.